Ногоон, эрүүл орчныг бүтээх шинэ технологийг нийлүүлэв